СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Право на интелектуална собственост

Още от 2001 г. сме поели ролята на пионер в областта на интелектуалната собственост и усилията ни в продължение на повече от 12 години активна дейност ни донесоха както вътрешно, така и международно признание. Благодарение на успешното решаване на множество случаи и на натрупания опит, сега сме най-добрите в решаването на спорове в областта на интелектуална собственост.

Нашият екип предоставя специфични правни услуги във всички области на правото на интелектуална собственост: търговски марки и географски означения, промишлени дизайни, патенти, авторските права.

Имаме богат опит в областта на патентните спорове във фармацевтичната индустрия, където сме постигнали важни успехи. Решенията, приети в тези случаи имаха значителен принос за създаване или за  промяна на съдебна практика в тази област.

Що се отнася до защитата на търговски марки и промишлените дизайни, партнирайки си с Международната асоциация за борба с фалшифицирането REACT, ние сме осигурявали на членовете на организацията, повече от 10 години, най-добрите услуги, както по въпросите за борба с фалшифицирането, така и за всеки друг въпрос по отношение на защитата на правата върху интелектуалната собственост.

Други сфери

В допълнение към работата ни в областта на интелектуалната собственост, ние предлагаме на нашите клиенти правни услуги и представителство в съда за широк кръг от случаи в други области на правото: гражданско, търговско, конкуренция и т.н.

Същевременно, ние предлагаме на нашите клиенти правна помощ и представителство по наказателни дела, образувани във връзка с нарушения на права върху интелектуалната собственост.