За нас

Основано през 2007 г. от Валентина Турку, Анета Стойкова Таджер и Габриел Турку, Адвокатско дружество “ТУРКУ, ТАДЖЕР И ТУРКУ” специализира основно в правото на интелектуалната собственост.

 

Смелостта да се насочи в тази сфера на правото, в момент, когато тя беше в началото на своето развитие в България и Източна Европа, както и непрекъснатото теоретично и практическо обучение, доведе до успех и международно признание на “ТУРКУ, ТАДЖЕР И ТУРКУ”.

Към този момент, можем да твърдим, че нашата адвокатска кантора е една от европейските регионални лидери в интелектуалната собственост.

През 2007 г., като още едно доказателство за нашето международно признание, нашата кантора стана партньор на Международната асоциация за борба с фалшифицирането “REACT”, чиито членове са големи мултинационални компании във всички области. Чрез това партньорство, ние предлагаме на членовете на React правни услуги и представителство по всички въпроси, свързани със защитата на права върху интелектуалната собственост.

“ТУРКУ, ТАДЖЕР И ТУРКУ”  редовно организира различни конференции по ключови проблеми в тази сфера, както и теоретични и практически семинари за обучение в борбата с фалшифицирането на митнически и полицейски служители, съдии и други държавни служители с правомощия при защитата на правата на интелектуална собственост.

Освен работата, извършвана в офисите в Румъния, България и Молдова, ние можем да осигурим на нашите клиенти професионална помощ в тази област също така в Каспийския и Балканския регион.