Arii de competență

Dreptul proprietății intelectuale

Ne-am asumat încă din anul 2001 rolul de deschizători de drumuri în domeniul proprietății intelectuale, iar eforturile depuse pe parcursul a peste 12 ani de activitate ne-au adus atât recunoașterea internă cât și internațională. Rezolvarea cu succes a numeroase cazuri și experiența dobândită ne poziționează ca fiind cei mai buni in soluționarea litigiilor de proprietate intelectuală.

Echipa noastră oferă servicii juridice în toate ariile specifice dreptului de proprietate intelectuală: mărci și indicații geografice, desene și modele industriale, brevete de invenție, drepturi de autor.

Avem o bogată experiență în litigiile din domeniul brevetelor de invenție din industia farmaceutică, litigii în care am obtinut succese importante. Soluțiile adoptate în aceste cazuri au avut o contribuție însemnată la schimbarea sau formarea practicii judiciare în domeniu.

În ceea ce privește protecția mărcilor, desenelor și modelelor industriale, prin parteneriatul cu „Asociația Anticontrafacere REACT International” asigurăm membrilor organizației, de peste 10 ani, cele mai bune servicii, atât pe probleme de anticontrafacere cât și în orice altă problemă privind apărarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Alte domenii

Pe lângă activitatea noastră în domeniul proprietății intelectuale, asigurăm clienților noștri asistență juridică și reprezentare în faţa instanţelor și pentru o gamă largă de probleme din alte domenii ale dreptului; civil, comercial, dreptul concurenței, etc.

Totodată, oferim clienților noștri servicii juridice de asistență și reprezentare în cauzele cu caracter penal ce sunt izvorâte din încălcări ale drepturilor lor de proprietate intelectuala.