вкъщи

За нас


Основано през 2007 г. от Валентина Турку, Анета Стойкова Таджер и Габриел Турку, Адвокатско дружество “Турку, Таджер и Турку” специализира основно в правото на интелектуалната собственост.
more…

Сфери на дейност

Въпросите, свързани с интелектуалната собственост, представляват най-важната част от нашата дейност. Обаче, интелектуалната собсвеност не е единствената ни сфера на дейност…

more…

Press Releases & News:

Here you can find or most recent press releases and

more..